• Legi:
 • Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011. Legea Educaţiei Naţionale (actualizată cu data de 09 octombrie 2017), descarcă aici
 • Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare 2016, descarcă  aici
 • Hotărârea nr. 564 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale scolarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, descarcă aici 

 

 • Metodologii:
 • Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP, aici
 • Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019, descarcă
 • Ordin nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, descarcă
 • O.M.E.N. nr. 4815 din 30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului de definitivare în învățământ pentru anul școlar 2017-2018, descarcă aici
 • ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special
 • și special integrat descarca aici
 • O.M.E.N. 4371/31.07.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R.) pentru activitățile din învățământul preuniversitar, descarcă aici

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA
CIF: Bihor
str. George Baritiu nr.9, Oradea
CP: 410020 ORADEA (ROMANIA)
Tel: +40 259 431 459

licspec1oradea@yahoo.com

Copiii sunt prioritatea, schimbarea e realitatea, colaborarea este strategia!